کبوتر آستارا / لوندویل

astara / lavandevil pigeon

» شنبه ٢ امرداد ۱۳٩٥ :: شنبه ٢ امرداد ۱۳٩٥
» یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٤ :: عکس کبوتر ماده زیبا و پرشی کبوتر ایران کبوتر تهران کفترهای اصیل
» دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٦ :: عکس کبوتر سرور اصیل فوقالعاده کفتر عالی
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤ :: عکسهای زیبا از کبوتران(کفتر)ماده پرشی کبوتر، کفتر های اصیل ایرانی
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤ :: عکس کبوتر فوق پرش کبوتر داری کبوتر بازی
» چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٤ :: کبوتر پرشی استارا لوندویل
» دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤ :: شعر کبوتر
» چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤ :: فواید سرکه سیب برای پرندگان(کبوتر)
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: کبوتر استارا لوندویل
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: کبوتر پرشی عالی
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: عکس کبوتر ایرانی
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: کبوتر پرشی کفتر ایران
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: Iranian pigeon(کبوتر)
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: کبوتر ماده فوق العاده
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: کفتر ماده پرشی
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: کبوتر نر ابلغ سبز
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ :: کفتر کبوتر نر قلم کار
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ :: عکسهای کبوترهای خوش پرواز
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ :: عکس کفتر پرشی لوندویل
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ :: کبوتر نر پرشی
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ :: کبوتر زیبا
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ :: کفتر سفید مهر اصل
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ :: کبوتر اصیل نژاد قدیم
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤ :: عکس کبوتر سرور اصیل فوقالعاده
» پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤ :: کبوتر
» یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢ :: معذرت خواهی
» شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: کبوتر کفتر پرشی
» چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱ :: تبریک
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: تایلوزین و لینکومایسین برای کبوتر(کفتر)
» پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: انروکین(انروفلوکساسین)برای کبوتر ،کفتر
» سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱ :: تبریک سال نو
» چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠ :: علت ضد اب بودن بال پرندگان چیست؟
» شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠ :: قلم کردن جوجه کفتر(کبوتر)
» یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠ :: تجربه ایرانی یا علم اروپایی(از حاج حسن)کبوترباز تهرانی
» سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: عکسهای جدید از کبوتران خودم
» یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ :: مطالبی در مورد اورج کبوتران
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: توضیحاتی در مورد کبوتر خال پیس تعداد رنگ
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: تکرار جدول جفت کردن برای دهن جور در اوردن کبوتران
» یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ :: ادامه مطالب حاج حسن در مورد ژن کبوتر،کفتر 3
» شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠ :: مطالبی در مورد ژن (حاج حسن)2
» دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠ :: مطالبی از حاج حسن در مورد ژن کبوتر
» پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠ :: تبریک میلاد
» چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠ :: مطالبی در اینده کبوتر داری و کبوترپرانی در استارا لوندویل
» یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: کبوتر استارا/لوندویل
» دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ :: کبوتر کفتربازی
» پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠ :: کبوتر استارا(لوندویل) اولین و تنها وبلاگ در استارا در مورد کبوتر و کبوتر داری
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠ :: نکاتی چند در مورد جفت کردن کبوتران
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠ :: معنای کلمه کبوتر به چند زبان
» دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠ :: تسلیت و سوال و جواب 9(در مورد کبوتر)
» جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠ :: یک جفت کبوتر اصیل از نژادهای قدیمی(کبوتر)
» پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠ :: سوال و جواب 8 در مورد کبوتر(کبوتر استارا/لوندویل)
» دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠ :: سوال و جواب 7در مچرد کبوتر و کفترداری
» یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠ :: سلامی دوباره
» پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠ :: سوال و جواب 6
» پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠ :: عکس کبوتری که قبل از اخرین کبکی به زمین نشست.
» یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠ :: عکس اخرین کبکی امسال(اخرین کبوتری که به زمین نشست)
» چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠ :: گروی امسال(میهمانی) و عکسها
» سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠ :: عکس کبوتر (کبکی های امسال)
» شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ :: عکس کبوتر
» جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠ :: معرفی دو پودر برای کبوتران
» جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠ :: معرفی
» چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠ :: تبریک ولادت اولین کبوتر عشق
» سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ :: کبوتران زیبا از خودم و دوستان
» چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ :: سوال و جواب 5 کبوتر داری(جلد کردن)
» جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ :: تسلیت
» شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: کفتر اصیل کبوتر
» سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: معرفی چند ویتامین و داروی پر کاربرد در ورزش کبوتر پرانی
» دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: عکس طبیعت و کبوتران
» پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ایا دود سیگار برای کبوتران و حیوانات خانگی مضر است؟
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: چند تا کفتر
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سوال و جواب 4 در مورد کبوترداری
» پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠ :: سوال وجواب 3 کبوترپرانی
» پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠ :: چند تا عکس از کبکی های امسال
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ :: ادرس ایمیل جدیدم
» شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ :: طریقه درست کردن توری و نی بند برای کفترها
» جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠ :: سوال از دوستان
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠ :: کارهای مقدماتی خودم قبل از جفت کردن کبوتران
» جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠ :: نر کور
» جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠ :: عکس جوجه
» جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠ :: عکس کبوتر تازه رسیده
» جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠ :: از فواید اسپند(اسفند)برای کبوتران
» چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠ :: نر جوان کبوتر پرشی
» چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠ :: مایع کبوتر
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: کبوتر پرانی
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: عکسهایی از بهترین سوی کبوترانم
» شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠ :: واکسیناسیون صحیح در ورزش کبوتر پرانی
» جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠ :: از نژادهای قدیمی و اصیل من
» چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠
» دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ :: عکس
» جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ :: سوال و جواب
» سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: چگونه جوجه کبوتر خوب و سالمی داشته باشیم؟
» سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: تبریک عید
» سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: درخت کیوی
» سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: عکس بهری
» سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: کبوتر قدیمی خودم
» پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩ :: گل شور برای کبوتر
» پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩ :: کبوترداری
» سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩ :: تشخیص تخم سالم از ناسالم
» سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩ :: عکس سهره
» دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩ :: جای نگهداری کبوتران
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: سهره سر سیاه
» پنجشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٩ :: کبوتران دوستان
» سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩ :: سهره
» سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩ :: عکسهایی زیبا از کبوترانم
» یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ :: بیماری چشمی در کبوتر
» یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩ :: کبوتربازی
» شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩ :: چگونه کبوتران را جلد کنیم
» جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩ :: علت از نطفه افتادن کبوتران
» جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩ :: سری به عناوین مطالب وبلاگ و ارشیو سری بزنید
» جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩ :: یک نوع گوش(قوش) دیگر(انگلیسی)
» پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩ :: عناوین مطالب
» پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩ :: نر و ماده
» پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩ :: عکس جالب
» پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩ :: نر اصیل از نژاد کبوتران استارا
» پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٩ :: عکسی از شکارچی کبوتر
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: خواهش بنده از بازدید کنندگان
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: مادهی پر پرش
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: عکس کبوتر اذربایجانی(دو رگه)
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: کبوتر نر کاشانی(کاکلی)
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: یک جفت تهرانی اصل
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: یک جوجه ی پروازی
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: ماده ای زیبا و پرشی
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: دو کبوتر پیر
» یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: یکی از جوجه های امسال
» یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: یک جفت کبوتر کاکلی خودم
» یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: کبوتر خوش هیکل و دهنخور
» یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: عکس یک کبوتر نر زیبا و پرشی خودم
» یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: کبوتر خودم
» جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ :: شکارچی کبوتر(گوش)
» جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩ :: فرق کبوتر تهران با کبوتر کاشان
» دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩ :: بهترین متدهای دادن داروها به کبوترانتان
» یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩ :: نکاتی چند در مورد نگهداری کبوتر در فصلهای سرد
» شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩ :: چرا نطفه ی بعضی از نرها ضعیف می شود و روش تقویت ان
» دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩ :: در مورد کبوتران کشور اذربایجان
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩ :: چگونه یک کبوتر پرشی خوب را بشناسیم؟
» یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩ :: بیماری نیوکاسل
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: انگلها در کبوتر
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: کفتر بازی وخانواده
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: راه حلی برای کبوتران سرماخورده
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: بهتر از دیروز
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: عشق من کفتر
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: کبوتر استارا
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید