کبوتر آستارا / لوندویل

astara / lavandevil pigeon

 
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠ : توسط : راسیم

بانام خدا

با سلام خدمت دوستان محترم و کبوتر باز خودم

در این پست میخواهم در اصطلاحات رایج در استارا(کبوتر بازی)

گوش باز:به کبوتر باز  واقعی گفته میشود.

قارقا باز:به کبوتر بازی گفته میشود که کبوتران خوبی ندارد وکبوتر بازی بلد نیست.

یاهی باز:به کبوتر بازی گفته میشود که مخلوطی از کبوتران پرشی و مسافتی دارد.

گوش یوواسی(گنجه):به محل نگهداری کبوتران گفته میشود.

کوم(بام):جایی که کبوتران بر روی ان مینشینند و ج.جه ها بروی ان جلد میشود.

گوش توری:جایی که کبوتران در داخل ان اماده سازی میشود.

یاد گوش(غریب):کبوتر غریبه که در بالای بام دور میزند.

هرزه گوش:کبوتری که هرز شده و هرز میپرهۀ

دیشی گوش:کبوتر ماده.

ارکک گوش:کبوتر نر.

دوز گوش:کبوتر خوب.

حدره گوش:کبوتر نامرغوب.

گوی باش گوی قویروخ:کبوتری که گله ودم سبز داشته باشد.

پودر اولب:یعنی کبوتر اینقدر به هوا رفته که پودر شده.

نقطا اولب:یعنی کبوتر نقطه شده.

باشی اق:کبوتری که سرش سفید باشد.

گوش قفسی:جایی که در انجا کبوتر فرخته میشود(سئله).

ساعات وریب:کبوتر که امتحان پس داده و پریده ساعت مشخصی داره.

مرج:گرو یعنی چند کبوتر باز باهم مسابقه بگذارند.

باش پرین اتب:یعنی  جوجه اخرین پرشو انداخته و بالغ شده.

باش پرین سوروب:یعنی جوجه تازه داره پر اولش رو میندازه.

بارماغی ورخ:کبوتری که از ناخنهای پاهاش زده شده باشه که این علامت خوبیه.

حلقلی:کبوتر حلقه دار که در پاش حلقه باشه(پلاکی)

غلط انداز:کبوتری که در ظاهر خودش چیزی نشون نمیده ولی کبوتر بسیار پر پرشی هستش.

خاک باز:کبوتری  که بند شده و فقط گله میزنه.

موش پا:کبوتری که دارای پاهای پر باشد.

لاخ یمرتا:یعنی تخمی که خراب شده و باطل است.

چیل گوش:کبوتری که خال های زیبا داشته باشه.

حمال برقی:کبوتری که زود زود تخم میذاره و جوجه هارو خیلی خوب بزرگ میکنه.