کبوتر آستارا / لوندویل

astara / lavandevil pigeon

تایلوزین و لینکومایسین
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱ : توسط : راسیم

به نام دوست که هر چه داریم از اوست

 

 

تایلوزین 20% 

دسته داروئی :آنتی بیوتیک

ترکیب :

هر میلی لیتر حاوی 200 میلی گرم تایلوزین به صورت Base می باشد .

فارماکولوژی :

تایلوزین ترکیبی است از گروه آنتی بیوتیکهای ماکرولید و حاصل فعالیت باکتری استرپتومایسس فرادیه می باشد که شباهت زیادی به اریترومایسین دارد . این ترکیب باکتریواستاتیک بوده و از طریق اتصال به واحد 50s ریبوزوم مانع سنتز پروتئین در باکتری می شود . این دارو که دارای شاخص درمانی بالا میباشد ازراه تزریق عضلانی به سرعت جذب شده و 1تا2 ساعت بعد از تجویز به حداکثر غلظت سرمی می رسد . چند ساعت در خون باقیمانده و به آرامی پس از هیدرولیز تبدیل به ماده  فعالی می شود که خاصیت مهم تایلوزین را در در مان عفونتهای ادراری به علت دفع این ماده فعال از راه ادرار باعث می شود.

مهمترین ویژگی دارو ، قابلیت تجمع فراوان آن در بافتها ، بخصوص بافتهای ریه و است و برهمین اساس سطح سرمی تایلوزین که تمایل به کاهش از خود نشان می دهد شاخص ضعیفی برای نشان دادن غلظت بافتی است .

موارد مصرف :

تایلوفان 20 جهت درمان و پیشگیری عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی حساس به این ترکیب مانند استافیلو کوکها ، استرپتوکوکها ، کورینه باکتریومها ، اسپیروکت ها ، کلامیدیاها ، کلستریدیوم و پروتوزوآها استفاده می شود .

 

نکته:تایلوفان 20 فقط از طریق تزریق عضلانی و بصورت عمیق تزریق گردد .

زمان پرهیز از مصرف :

 

 

شرایط نگهداری :

درجای خشک و در دمای ( oCو 25- 15 ) و دور از نور نگهداری شود.

البته این دارو به صورت پودر در بازار نیز موجود میباشد.

لینکومایسین + اسپکتینومایسین 

 

دسته داروئی :آنتی بیوتیک

ترکیب :

هرمیلی لیترحاوی 50 میلی گرم لینکو مایسین به شکل هیدروکلراید و100 میلی گرم اسپکتینومایسین به شکل سولفات میباشد.

 

فارماکولوژی :

لینکومایسین توسط استرپتومایسس لینکولننزیس (S.lincolnensis)  تولید می شود به آسانی در آب حل می شود و در شرایط آزمایشگاهی برروی اغلب اجرام بیماریزای گرم مثبت مؤثر است همچنین بر روی برخی مایکوپلاسماها، اسپیروکتها و اجرام بی هوازی نیز مؤثر است .

اسپکتینو مایسین توسط استرپتومایسس فلاوپرسیکوس (S.Flavopersicus )  تولید می شود کمی حالت قلیایی دارد و به آسانی در آب حل می شود . در شرایط داخل بدن و آزمایشگاهی برروی اکثر اجرام گرم مثبت و گرم منفی و مایکوپلاسماها مؤثر می باشد . اما مشابه لینکومایسین تاثیری روی مخمرها ، قارچها و ویروسها ندارد . لینکو مایسین آنتی بیوتیکی است از گروه لینکوز آمید که از طریق اتصال به قسمت 50s ریبوزوم ، ساخت پروتئین میکروب را مختل می کند . اسپکتینومایسین آنتی بیوتیکی از گروه آمینو سایکلیتول است که از طریق اتصال به قسمت 30s ریبوزوم از ساخت پروتئین میکروب جلوگیری می کند . تجربه آزمایشگاهی نشان داده که مصرف مخلوط دو آنتی بیوتیک فوق، تاثیری به مراتب بیشتر از اثر هریک بطور جداگانه بر روی گونه های باکتریها و مایکوپلاسماها دارد .

مقدار و موارد مصرف :

محلول تزریقی لینکو سپتین برای درمان عفونتهای ناشی از اجرام حساس به لینکو مایسین ویا اسپکتینومایسین به کار می رود .


نکته:در درمان وبا در کبوتر بسیار موثر میباشد

به میزان 30 میلی گرم به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن طیور ( 1/0 میلی لیتر از دارو برای 5/0 کیلوگرم وزن بدن طیور ) که بصورت زیر جلدی یکبار در روز به مدت 3 روز متوالی .


شرایط نگهداری :

در جای خشک و دمای زیر  25 درجه سانتیگراد و دور از نور و یخ زدگی نگهداری شود .