کبوتر آستارا / لوندویل

astara / lavandevil pigeon

مطالبی از حاج حسن در مورد ژن کبوتر
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠ : توسط : راسیم
سالیان دراز هست که عشق بازان این مرز وبوم در مورد این موضوع مهم بحث وحتئ گاهی اوقات جدل نموده اند گاهی بنتیجه وگاهی هم نه نمیرسیدند.باید گفت که شاید همه فقط بدنبال یک قضئیه بودند وآن هم بدست آوردن بهترین ژن کبوتر ایرانی.واصل قضئیه گرو وگروبندی هم از این موضوع شروع وتا به امروز ادامه پیدا کرده است.بدون اینکه خود آقایان گرو بند خبر دار بشوند دراین امر کمک شایانی نموده اند ودر بوجود آمدن ژن قوی در کبوتر ایرانی شدند.وبنده به نوع به خود از تلاش تمامی آنها تشکر میکنم وسپاسگزارم.اگر دستگاهای جدیدی  که پرنده بازان غربی دارا میباشند روزی انشاالله به ایران برسه آن وقت خواهیم دید که رکورد واقعی پرش دست پاکستانی-اسکاتلندی است یاکبوتر ناب ایرانی.(.منظورم جی-پی آر اس ویا مشابه آن است که در مسابقات خارج کبوتربازی استفاده میشود...عزیزانی در باره هم خونی ژن ایرانی صحبتهائی را در میان گذاشته ومورد بحث میخواهند قرار بدهندو داده اند.)بسیار خوب جالب وغیرانکارهست .بنده 52 سال از عمرم میگذردو حدودآ 70 سال که کبوتر داری در خانواده ام موروثی است وازپدرخدا بیامرزم(تقی ارباب)وایشان از جدم تا به امروز تا باین اندازه ندیدم که کسانی از این حریان دفاع بکنند...آقایان گرامی در قدیم که تا باین اندازه کبوتر خوب نبود خیلی کم پیش میآمد کسی مبادرت به این کار کند واگر هم انجام می دادند با کبوتر های بخصوصی مثل غارا.../آن هم نه هر غارائی. وآن هم تا آنجائیکه امثال بنده بیاددارم باینصورتکه شما نر غارائی دارید که اصلا بازی ندارد.وماده ئی بر عکس آن پر گاز (پر بازی)تازه ماده نبایدغارا باشدو خال سرخ هم نباید توی تنش باشد مثلا یک ماده دم سبز.جوجه این دو پرنده نر آن حتئ اگر هم پرید با آن کاری نداریم ولی کوت ماده آ ن را با همان پدر غارا مجددآ تن میزنیم وخوب نتیجه آن را باید خودتان انجام داده وببینید.دوستان گرامی در زمانهای قدیم که کبوترهای خوب ونادر کم بود چه اشکالی داشت واکنون هم همین طوراگر کسانی میخواهند باین امر مبادرت ورزنداین گوی و این میدان بنده بنوبه خود هم تشکرو هم قدردانی مینمایم ولی در همین لحظه که دارم پر گوئی میکنم کبوتر خوب عمود پرواز ایرانی از خلیج همیشه فارس تا دریای مازندران فراوان  یافت میشود ودلیل آن هم در وب سایتهائیست  که از جای جای ایران عزیزمان در اینترنت هم شما وهم بنده می بینیم.بنده چه کسانی که نقش باز آنها را مینامیم وسایرین عشق بازان همه را دیده ومی بینم و لذت وافری برده ومی برم دوستان عزیز در این امرهمین طور که شما مسر هستید در ترکیب هم خونی کسانی هم به دنبال ژن پرشی هستند وبرایشان خال در درجات بعدی قرار میگیرد.آقایان گرامی تر ز جان زمان قدیم کسانی بودندمثل رحمان خان توتون فروش که سینه طلائهای آن مرحوم هنوز که هنوزه داره جولان میده بصورتی که هنوز بعداز گذشت چند دهه اگر حتئ چند رگه  این سینه طلائیهاو تو دم سیاه ها را کسی داشته وتن کبوتر چاهی بزند باز هم تو دم سیاه تو دم سیاه...و سینه طلائی آن سینه طلائی میدهدواز آنجمله کاسنهای مرحم کلینی که در پل چوبی بازی میکردند دوستان من جهنمی ها از ترکیب زاغ های آقای کهن باکله برنجهای آقای انصاری نمی توانسته بوجود آمده باشد.....؟خودتان میتوانید امتحان کنید....آقایان الان در تهران از ترکیب ژنها نسلی بوجود آمده که معروف به سار است میدانید از ترکیب چه خالهائی بوجود آمده است...؟میدانید ماهروهای کاشان نمی تواند همان کله عمامئهای تهران باشد که سر از کاشان وسپس از قزوین در آمده و روی آنها زحمت طاقت فرسائی کشیده شده وبه این زیبائی وخوش پرشی رسیده وشده که همه ایرانیها بهآن مباهات کرده وآرزوی هر کبوتر بازیست که از آن توی کلکسیونش داشته باشد..چشمهای آبی وسبز وغیروآنها آیا از سینه طلائیهای آقا رحمان توتون فروش به ارث برده نشده......؟وسئوالات این چنینی....؟عزیزان من هر کسی از راهی خواسته ونا خواسته چه از لحاظ علمی ویا سنتی در این امر دارد تلاش میکند آیا بجای تشویق باید نکوهش شوند همه باید از تجربیات قدیمیهاو علم آقایان مهندس وآقایان دکتر استفاده نموده وبه اصل مطلب که عده ای بدنبال زیبائی وپرش وعده دیگر فقط بدنبال پرش بدون در نظر داشتنه خال وبعضی اشخاص هم که بدنبال فقط زیبائی هستند همه وهمه را تشویق وترغیب وحمایت معنوی نموده واز این ورزش مفرح واهورائی مثل گذشتگانمان وعشق بازان واقعی امروزی لذت کافی و وافی توآمآ یا آموزشهای صحیح که اول از همه خود بنده احتیاج باین آموزشها دارم ببریم.......... دوستار شما حاج حسن خیاط(چارلی)پرسادمهر
بنده نیز به نوبه خودم از حاج حسن بسیار ممنون و متشکرم و امیدوارم که در اینده مطالب بسیار از ایشون دراین سایت ببینیم در حقیقت ایشون از بنده خواسته بودن که این مطالب رو ویرایش کنم و مطالبی به این مطالب اضافه کنم ولی از بس این مطالب بسیار زیبا و کامل هستش که نتوانسم دست بزنم و بدون هیچ کمی و کاستی این مطالب را به تمامی دوستان و خوانندگان این وب ارائه میکنم.البته این مطالب ادامه دارد.