کبوتر آستارا / لوندویل

astara / lavandevil pigeon

ادامه مطالب حاج حسن در مورد ژن 3
ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ : توسط : راسیم
قبل از اینکه مطلب را آغاز کنیم به چند سئوال که در پست پیشین مطرح کرده جوابی در حد شعور وفهم خودم عنوان میکنم.به اجازه سروران پیشکسوت....بهترین گزینه  در بین پرنده هایمان یک نر ویک ماده  از همه بیشتر مورد پسند قرار گرفته اند (فقط در مورد پرنده عمود پروازوساعت بالا)آن دو را تن سپس جوجها راامتحان (که سروران عزیز در وبلاگهایشان در مورد جوجه هوا کردن وکنار گذاشتن آنها بتفصیل زحمت کشیده وگفته اند)وجواب گرفته یا نه.اگر جواب گرفتیم که چه خوب بقولی بمزاح دو حالت داره...... واگر هم جواب ندادند.جوجها رانگهداری وگزینه دیگری هم برای نر وهم برای ماده خوبمان در نظر میگیریم این در هر دو مورد صدق میکند یعنی چه خوب وچه بد نروماده را با نروماده دیگری تن میزنیم حالا می خواهد این دو تازه وارد کمی از دو پرنده قبلی ساعت کمتری اورده باشند بنظر بنده خالها زیاد مهم نبوده والبته زیاد هم نباید دور از هم باشد ..چند بار این کار را می توان انجام داد؟ بنظر بنده 10 بار  ودر این 10 بار حتما (یا چند بار)دهن جور خوبی نصیبتان می شود وگر نه خیلی بد شانس تشریف دارید.ویا در انتخابتان اشتباه کرده اید در بین این جوجها کبوتر متوسط هم االبته که هست یا خیلی خوش شانس بوده وهمه دهن جور از کار در بیایند.ما که بخیل نیستیم انشاالا.اگر بتوانم با جدولی منظور خودم را برسانم خوبه وگرنه باید شفاهی گفت .
نر A    +   مادهA  =  جوجه های دهن جور
نر A    +   مادهB  = A ازنر B&Aجوجه های متوسط
مادهA   +    نردومی که واردشده B  =  A متوسط ازماده A&B جوجه های
حالا اگر جوجه ها را تا مفلقی نگهداری کنیم وعجله نکرده وبگذاریم تا یک سالگی را البته حداقل تا یک سالگی را گذرانده سپس به صورت جدول زیر عمل کرده وقریب 80 در صد مجددا جوجه های دهن جور خواهید داشت.وبدین ترتیب از یک یا دو کبوتر عالی وخوب  در بین پرنده هایتان ژن عالی تزریق کرده ولذت پرنده بازی واقعی را خواهید برد.مرحم محمودآهنگر همیشه میگفت  کبوترانم از دونسل هستند یکی قلم کار ویکی هم ابلق سیاه  حالا خودتان انتخاب کنید که از راه هم خونی بوده یا از راه جفت زدنهای مکرر با چند نسل ...می توانید  از بوم دارهایشان هم بپرسید که هر کدام از آنها بر روی پشت بامی شروع بکار کردند آن بام وکبوترهایش دچار ترقی بالائی شده است    
جوجه متوسط ماده A&B  +  B&Aجوجه نرمتوسط 
جوجه نرماده خوبمان که همان ماده  آ  بوده  با نر دوم  ب  +  جوجه ماده نر خوبمان که همان نر  آ  بوده با ماده  ب  =  مجددا جوجه های دهن جور 
دوستان عزیز بی جهت برای خرید کبوترعالی هزینه های گزاف نکنید  باور کنید هیچ کس با پول نتوانسته صاحب پرنده عالی بشه فقط با کمی هوش وفراست وچند کبوتر عالی میتوانید بمقصد نهائی که همانا داشتن کبوترهای نادر است برسید.انشاا...
دوستان عزیز امیدوارم که از این فرومولها که نتیجه یک عمر زحمت اذیت و تلاش میباشد به نحو احسن استفاده کنید تا کبوتران خالص و خوش سویی در رو پشت بامهایتان در پرواز باشد باتشکر فراوان از حاج حسن تاج سر ما