کبوتر آستارا / لوندویل

astara / lavandevil pigeon

مطالبی در مورد ژن (حاج حسن)2
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠ : توسط : راسیم
قبل از اینکه وارد بحث وادامه مبحث قبل بشویم باید در مورد تن زدن کبوترهای پرشی (که دارای ژن قوئی هستند)با هم مباحثی را مورد بررسی قرار دهیم که البته بی ارتباط با مبحث قبل نمی تواند باشد..سئوال؟ برای اینکه از یک یا دو کبوتر خوب(چه نر ویا ماده)نسلی داشته باشیم بهترین گزینه چیست؟آیا نمیتوان یک نر خوش ژن را تن ده ماده خوب زد وبرعکس یک ماده خوش ژن را.......؟ چرا اغلب عشق بازان میگویند نسل کبوترهایمان از یک یا دووحداکثر چهار کبوتر درست شده است؟.....؟سئوالها تمامی نداره ونخواهد داشت.وبقول قدیمیها این عشق سروته نداره! نر گرگی داریم(یاماده ئی ویا خالی وژنی که مورد پسندمان قرار گرفته)حالا می خواهیم از این نسل در بین کبوترهایمان انتقال دهیم چه کار باید کرد کزینه ها چیست؟چطور میشه فهمید این نر  یا ماده واقعا جوجهای ظهری و8 و9 ساعتی به ما تحویل میدهند.بشتر کبوتر بازان پرنده ئی را دیده می پسندند و در خیال خود از ان بتی ساحته و نا آگاهانه شروع به ازدیاد نسل از آن نموده وبعد از چند سال متوجه میشن که پرنده هایشان تبدیل به 4 یا 5 ساعتی شده اندو باز هم بقول قدیمیهاهمیشه یک سر کبوتر قرص وسر دیگه فقط جهت رقیق شدن خون مورد استفاده قرار گرفته؟می تونه درست باشه.....!همان نر گرگی ویاماده ئی را که گفتیم را اول بیائید تن یک پرنده 3ویا2 ساعتی کنیم ببینید جوجهای انها چه ارتقائی پیدا کردنند تبدیل به 5 ویا6 ساعتی شدند ویا نه همان 3-و2 ساعتی باقی ماندند اگر ارتقائ پیدا کردند ونظر شما روجلب کردند آنوقت سر دیگه آن پرنده را8 یا 10 ساعتی انتخاب کنیدوخاطر جمع باشید که بعد از مدتی پرندگان خوبی نصیبتان خواهد شد انشاالله
البته این مطالب ادامه دارد تا از این همه مطالب و بحثها نتیجه بگیریم
با تشکر از حاج حسن و تمامی بازدید کنندگان عزیز حتما نتظر ادامه مطالب باشید